Δ.Σ. ΜΕΟΘ

 

Πρόεδρος : Ερμίνα Τάμαρη
 
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Χατζέλλης

Γραμματέας: Ειρήνη Ζηρριά

Ταμίας: Πέτρος Τζιώτης

Έφορος τμημάτων: Κώστας Ζώης

Μέλος: Τούλα Ζεϊμπέκη

Μέλος: Δώρα Σκουλούδη