Θυμιανά, το χωριό μας!!!

 

Καλώς ήρθατε στα Θυμιανά, ένα από τα 24 Μαστιχοχώρια, πολύ κοντά στον Κάμπο και σε απόσταση 7χλμ. από την πόλη της Χίου, γνωστό για την ξακουστή καφέ-κόκκινη θυμιανούσικη πέτρα και τους μαστόρους της με την οποία χτίστηκαν τα αρχοντικά του Κάμπου. Ως το 1954 ονομαζόταν Ευφημιανά (ίσως λόγω της καλής φήμης από την πέτρα) και προήλθε από την ένωση των τριών Μεσαιωνικών οικισμών, Ανδρικιανών, Βρανών και Πατρικιών. Με πληθυσμό 1566 κατοίκων (2011) υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά και περιλαμβάνει τους παράλιους οικισμούς : Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη και Καρφά.
 
Άγιος Ευστράτιος: Καύχημα και προστάτης του χωριού. Ο ναός, βασιλική με τρούλο, δεύτερος μεγαλύτερος της Χίου, χτίστηκε με θυμιανούσικη πέτρα το 1890 από Θυμιανούσους μαστόρους. Αποτελεί δείγμα υψηλής αρχιτεκτονικής και παράδειγμα εφαρμογής της Θυμιανούσικης Πέτρας. Εξαιρετική και η βοτσαλωτή αυλή του. Εκεί υπάρχει το Μαυσωλείο του Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ Στρουμπή.
 
Βότες: Τμήμα του Μεσαιωνικού χωριού που έκλεινε με τέσσερις μεγάλες πόρτες για να προφυλάσσεται από τις επιδρομές των πειρατών.
 
Καρούλι: Παραδοσιακό πηγάδι στο κέντρο του χωριού.
 
Άγιος Γιάννης του Φακά: Εκκλησάκι με βυζαντινές τοιχογραφίες που υπέστησαν φθορές από τους Τούρκους στη σφαγή του 1822.
 
Κήπος Φατούρου: Στο κέντρο του δεσπόζει ο ανδριάντας του Θυμιανούση ήρωα Ιωάννη Φατούρου που χάθηκε στη σφαγή του Αγίου Μηνά,  2 Απριλίου 1822. Στον Κήπο υπάρχει η προτομή του Μητροπολίτη Χίου  Ιωακείμ Στρουμπή (1880-1950).
 
Άγιοι Ανάργυροι: Μοναστήρι στο ύψωμα ανατολικά του χωριού με μοναδική θέα.
 
Στένακας: Στενό πέρασμα ή τοποθεσία 1600 περ. μέτρα ΝΑ του χωριού, απ΄όπου ακούγονταν οι στεναγμοί όσων δούλευαν στις πελεκανιές του, με στοές, τις λεγόμενες «κούφες». Εδώ αντιμετώπισαν οι Θυμιανούσοι τους πειρατές που αποβιβάστηκαν στον Μέγα Λιμνιώνα και τους νίκησαν. Αναπαράσταση της μάχης αυτής είναι το Ταλίμι.
 
 
 
Welcome to Thymiana, one of the 24 mastiha villages, very near Kambos area and 7 km far from the city of Chios, known for its famous brown-red Thymiana stone and its craftsmen, a stone with which the mansions of Kambos were built. Up to 1954 it was named ‘Ephimiana’ (perhaps owing to its renown because of the stone) and was the unification result of three medieval settlements, Andrician, Vrana and Patrician.With a population of 1566 (2011) it belongs to the Municipal Union of Agios Minas consisting of the coastal settlements of Megas Limnionas, Aghia Hermione and Karfas.
 
Aghios Efstratios: The pride and protector of the village. Α domed basilica, second largest in Chios, was built with Thymiana stone in 1890 by resident craftsmen. It is a perfect example of fine architecture as well as the use of the Thymiana stone in building. Its pebbled yard is also exquisite. It hosts the mausoleum of Ioakeim Stroubis, bishop of Chios island.
 
Votes: Part of the Medieval village which was sealed by four big gates in order to protect the village from pirate raids. 
 
Carouli: Traditional well at the centre of the village.
 
Aghios Giannis Fakkas: Small church with Byzantine murals damaged by the Turks during the massacre of 1822.
 
Fatouros garden: Its centre dominates the bust of the local hero Ioannis Fatouros who was murdered in the massacre of Aghios Minas, 2 April, 1822. In the garden there is a bust of Ioakeim Stroubis, bishop of Chios island, 1880 - 1950.
 
Aghioi Anargyroi: A monastery situated on a hill east of the village with a unique view.
 
Stenakas: A narrow passage or location located 1600 sq. meters SE of the village where the groaning of all those working at quarrying could be heard, with shafts called “coufes”. Here the people of Thymiana stood their ground against pirates who came ashore at Megas Limnionas and defeated them. The Talimi dance is a reenactment of that battle.
 
 
 
Thimiana'ya hoş geldiniz,köyümüz sakız üreten 24 köyden bir tanesidir. Kambos bölgesine çok yakın bir mesafede olup,Sakız Adasının merkezine 7 kilometre uzaklıktadır.Köyün en bilindik özelliği kızıl-kahve tonlarındaki taşevleridir,ayrıca bu taşlar Kambos bölgesindeki büyük evlerin inşasında da kullanılmıştır.Tașların yüksek kalitesinden dolayı,1954 yılına kadar Efthimiana (Ευφημιανά) olarak adlandırılmıștır.Köy 3 yerleşim biriminden oluşmaktadır (Andrikianon, Vranon, Patrikion).Köyün toplam nüfusu 2011 yılında 1566 kişiydi. Thimiana köyü,Agios Minas'a ait bir köydür,içinde Mega Limiona,Agia Erimioni, Karfas bölgelerini bulundurur.
 
Agios Eustratios: Bu kilise,mimari bakımdan bazilika planı ile inşa edilmiş,kubbeli bir yapıya sahiptir.1890'da yapılan bu kilisenin inşasında köyümüzün taşları kullanılmıştır.Bu taşların kullanımı ile kilise yüksek mimarinin en güzel örneklerinden olmuştur.Avlusu çakıl taşlarından yapılmıştır ve orada Sakız'ın başpiskoposunun türbesi mevcuttur(Ioakim Stroumpis).
 
Votes: Bu bölgede Orta Çağ'dan beri yerleşim bulunmaktadır,o yıllarda 4 kapısı sayesinde bölge korsanlardan korunmaktaydı.
 
Karouli: Köyün kendine has su kuyusudur.
 
Agios Yanis-Faka: Bu küçük kilisenin duvarlarında Bizans dönemine ait dini çizimler mevcuttur,1822' de bu çizimler Osmanlı'dan ötürü zarara uğramıştır.
 
Faturos Bahçesi: Bahçesinin ortasında Ioannis Faturos'un heykeli bulunmaktadır (Bu yerli kahraman 2 Nisan 1822'deki Sakız Katliamı sırasında Agios Minas Manastırı' nda öldü.) Bahçesinde Sakız adası piskoposunun büstü bulunmaktadır. (Ioakim Stroumpis 1880-1950).
 
Agioi Anargiroi: Olağanüstü manzaraya sahip bu manastır köyün doğusunda bulunmaktadır.
 
Stenakas:Güneydoğu'daki bu küçük geçit köye 1,6 kilometre uzaklıktadır.Köyün taşları,oradaki mağaralar (Kufes) kazılarak çıkartılmaktadır.Stenakas ismi iç çekişi (stenağmos) sembolize etmektedir.Köyün yerlileri bu bölgede korsanlara karşı zafer elde etmişler.Talimi dansı bu savaşı temsil etmektedir.