Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:
 
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θυμιανών που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, συνήλθε στις 18-7-2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
 

Ερμίνα Τάμαρη, Πρόεδρος 

Βασιλεία Βερβεράκη, Αντιπρόεδρος 

Μαρκέλλα Γαλάτουλα, Γραμματέας 

Καράπουρνος Μιχάλης, Ταμίας 

Τούλα Ζεϊμπέκη, μέλος 

Μανώλης Κίτσος, μέλος 

Ξανθή Σύρμη, μέλος
 
Αναπληρωματικα μέλη: Μίτσα Σκουλούδη, Ασπασία Αυγερινού και Παναγιώτης Ζερβάκης.
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.