ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! ΜΟΣΤΡΑ 2020!!!

 

Για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μηνά Θυμιανών,

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ LINK ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ >>

 
Φόρμα Συμμετοχής Μαθητών
 

 

Για φορείς - συλλόγους - λοιπά σχολεία ,

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ LINK ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ >>

 
Φόρμα Συμμετοχής Φορέων, Συλλόγων, Λοιπών Σχολείων
 
 
 
 
Παρακάτω θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή σας στη Μόστρα 2020
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 

 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ/ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΥΜΙΑΝΩΝ