Στολές Παραδοσιακού Εθίμου

Πειρατής (Κυριακή Πιπίδη, αρχείο Μουσικού Σχολείου Χίου)

 

Πλάτη Βρακοφόρου (Κυριακή Πιπίδη, αρχείο Μουσικού Σχολείου Χίου)

 

Στολή βρακοφόρου (Κυριακή Πιπίδη, αρχείο Μουσικού Σχολείου Χίου)