ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:
 
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θυμιανών που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε στις 12-9-2021, συνήλθε στις 13-9-2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
Ερμίνα Τάμαρη, Πρόεδρος
Μαρία Κάργα, Αντιπρόεδρος
Γιασεμή Μονογιούδη, Γραμματέας
Σόφη Κώττη, Ταμίας
Τούλα Ζεϊμπέκη, μέλος
Ευγενία Μαρία Κώττη, μέλος
Πέτρος Συρρής, μέλος
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που θα γίνει τον Σεπτέμβριο του έτους 2023.
 
Θυμιανά, 13 Σεπτεμβρίου 2021