ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

1η Δεκεμβρίου 2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Θυμιανών προσκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00, στο κτήριο του Μ.Ε.Ο.Θ.
 
Θέματα συζήτησης
1. Εκλογή 3ου Αναπληρωματικού Μέλους στο Δ.Σ. του Μ.Ε.Ο.Θ
2. Απολογισμός Μόστρας 2019
3. Οργάνωση Μόστρας 2020
 
Στη συζήτηση του 2ου και 3ου θέματος θα συμμετέχουν και εθελοντές, φίλοι του Μ.Ε.Ο.Θ και φίλοι του εθίμου.
                                                            
                                                           Για το Δ.Σ. του Μ.Ε.Ο.Θ
 
                                                                       Η Πρόεδρος
                                                                    Ερμίνα Τάμαρη