Μόστρα 1976 - 1984

Μόστρα 20.3.1983 - Από το αρχείο της κ. Άννας Ψαρρού
Μόστρα 1976 - Από το αρχείο της κ. Μαρκέλλας Γαλάτουλα
Μόστρα 1980 - Από το αρχείο της κ. Κικής Χαρίτου
Μόστρα 1984 - Από το αρχείο της κ. Άννας Ψαρρού