Από το αρχείο της κ. Μαριέττας Σκανδάλη

Θεσσαλονίκη Σύλλος Ποντίων 2007
1987
1987
Αύγουστος 1980