Από το αρχείο του κ. Κώστα Ζώη

Αγία Ερμιόνη 28.8.98
EΡΤ 1
ΚΥΠΡΟΣ 2002
ΣΑΜΟΣ 2001
ΤΕΜΠΟ 2002
Τουριστικό πανόραμα 1996
Τουριστικό πανόραμα 1996
Τουριστικό πανόραμα 1996
Τουριστικό πανόραμα 2000
Τουριστικό πανόραμα 2000
Τύρναβος 31.8.2002
Τύρναβος 31.8.2002
Τύρναβος 31.8.2002
Χορευτικό
Χορευτικό
Χορευτικό
Αγία Ερμιόνη 16.7.99