Ο εαυτούλης μου Ψαθάς - 12/9/1976

Από το αρχείο της κ. Κικής Σταυριανού & το αρχείο της κ. Φιλίας Καρανικόλα - Μονέζη