Ο γάμος της Μαρούλας

Από το αρχείο της κ. Άννας Ψαρρού & το αρχείο της κ. Μαριάνθης Χαρίτου