Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 2004 - Από το αρχείο της κ. Κικής Χαρίτου