Μικροί Φαρισαίοι Α'

Από το αρχείο της κ. Μαριέττας Σκανδάλη & το αρχείο της κ. Φιλίας Καρανικόλα - Μονέζη