Ησυχία, τάξις και ασφάλεια

Από το αρχείο του κ. Δημήτρη Φρεζούλη