Η ωραία μαμά

Από το αρχείο της κ. Μαριάνθης Χαρίτου