Εμείς και ο χρόνος

Από το αρχείο της κ.Φιλίας Καρανικόλα Μονέζη